Zapraszamy Państwa do udziału w 60 godzinnym specjalistycznym szkoleniu dla terapeutów uzależnień pracujących na terenie Krakowa

„Jak leczyć uzależnionych sprawców przemocy domowej- rola pracy
korekcyjnej w zapobieganiu nawrotom picia alkoholu
i używania środków psychoaktywnych”

Prowadząca szkolenie: Małgorzata Nowobilska – Stanios

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, po kierunkowych studiach dotyczących przeciwdziałaniu przemocy, specjalizująca się i z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami stosującymi przemoc, autorka licznych szkoleń i konsultacji w tym zakresie.

Zakres merytoryczny:

• Rozpoznanie własnych postaw i przekonań wobec zjawiska przemocy
• Wypracowanie postaw sprzyjających pracy terapeutycznej z Osobami Stosującymi Przemoc
• Postawy społeczne – ich rola w przeciwdziałaniu przemocy
• Zapoznanie z profilem psychologicznym Osoby Stosującej Przemoc i jej funkcjonowaniem
• Praca nad diagnozowaniem problemów i potrzeb OSP
• Autodiagnoza własnych trudności w kontakcie ze sprawcą
• Rozróżnienie interwencji wobec sprawcy od pracy korekcyjnej – gdzie miejsce terapeuty?
• Motywowanie OSP do zmiany
• Praca z oporem w kontakcie indywidualnym i grupowym
• Zapoznanie z procedurami Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc
• Zdobycie umiejętności prowadzenia pracy grupowej z OSP
• Nauka konstruowania programów korekcyjnych
• Znaczenie rezygnacji z zachowań przemocowych jako element przeciwdziałania nawrotom picia/ brania

Uwaga: Program spełnia kryterium rekomendacji PARPA, Ministerstwa Sprawiedliwości i Wojewody Małopolskiego do prowadzenia grup dla sprawców przemocy

Adresaci (max.18- 20 osób):
-terapeuci uzależnień pracujący na terenie Krakowa z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (m.in.specjaliści, instruktorzy, psycholodzy, lekarze psychiatrzy, psychoterapeuci)

Terminy:
26-27.09.2020
24-25.10.2020
21-22.11. 2020

Miejsce:
SCSK Optima, ul.Malborska 65, 30-646 Kraków

Opłata jednorazowa ze strony uczestnika: 150 zł

Opłatę szkoleniową prosimy wpłacać na konto:
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Credit Agricole,
nr rachunku: 22 1940 1076 3085 1948 0011 0000
Przy wpłacie prosimy zamieścić dopisek „szkolenie” oraz podać swoje dane

Kontakt: Lilla Barańska tel. 505 163 624

Zapisy : formularz rejestracyjny

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków
Miasta Krakowa