Koszty szkolenia – Edycja IIKoszt szkolenia: 9 000 zł / *edycja I marzec 2018- październik 2019, edycja II październik 2018-czerwiec 2020, edycja III grudzień 2018 – październik 2020 dla osób zwolnionych z części szkolenia koszt wynosi: 7900 zł

Osoby, które ukończyły szkołę psychoterapii są zwolnione z treningów (interpersonalnego i intrapsychicznego) – co stanowi 100 godzin szkolenia i mogą rozpocząć szkolenie KRAK-UZ od zjazdu 3 (II edycja od stycznia 2019, III edycja od kwietnia 2019).

Płatne w całości lub w ratach w następujących terminach:

II EDYCJA

I rata – 2250 zł płatna do 7 dni od dnia podpisania umowy / dla osób zwolnionych z części szkolenia 1150 zł
II rata – 2250 zł płatna do 14.12.2018r. – dla wszystkich uczestników
III rata – 2250 zł płatna do 14.06.2019r. – dla wszystkich uczestników
IV rata – 2250 zł płatna do 30.11.2019r. – dla wszystkich uczestników

Koszty pobytu i wyżywienia podczas treningów wynoszą:

(dotyczy wyłącznie osób biorących udział w treningach)

Trening interpersonalny- 280 zł płatne do 17.10.2018 r.
Trening intrapsychiczny- 280 zł płatne do 14.11.2018 r.

KRAK-UZ NIE POBIERA OPŁATY REKRUTACYJNEJ