Informator dla uczestników

Krakowska Szkoła Superwizorów Psychoterapii Uzależnień SuperKRAK-UZ

O nas

KSTU przygotowało szkolenie teoretyczno- warsztatowego dla aplikantów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności prowadzenia superwizji i uzyskać certyfikat RSPU. We współpracy z zespołem merytorycznym SuperKRAK-UZ opracowaliśmy ramy programowe w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie konferencyjno- szkoleniowe. Posiadamy dwunastoletnie doświadczenie w realizacji akredytowanych przez PARPA szkoleń I etapu uzyskiwania certyfikatu w zakresie psychoterapii uzależnień. (Obecna akredytacja- KRAK-UZ). Nasze stowarzyszenie jest współzałożycielem i członkiem Porozumienia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, która od pięciu lat promuje w Polsce ideę kształcenia w superwizji oraz respektowania zasad etycznych w naszym zawodzie.

O szkoleniu

SuperKRAK-UZ toszkolenie w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności prowadzenia superwizji dedykowanym osobom zajmującym się psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Szkolenie uzyskało akredytację Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień – uchwała RSPU nr1/2018 z dnia 16.08.2018.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych superwizorów z wieloletnią praktyką pracy superwizyjnej zarówno indywidualnej jak i grupowej w obszarze psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin, zespołów i w zespołach w lecznictwie uzależnień w Polsce.

Do udziału w SuperKRAK-UZ zapraszamy

  • aplikantów RSPU,
  • osoby, które zamierzają ubiegają się o certyfikat superwizora psychoterapii uzależnień i uzyskają status aplikanta (uchwała RSPU nr 9/2013) potwierdzony stosownym zaświadczeniem (uchwała nr 10/2013)

O ramie

Całość szkolenia obejmuje 122 godziny i zawiera osiem zjazdów: inauguracyjnego- jednodniowego (10 godzin) i kolejnych siedem- półtoradniowych (po 16 godzin) w systemie piątek-sobota.
w soboty: osiem spotkań po dziesięć godzin szkoleniowych o charakterze seminaryjno- warsztatowym prowadzonych przez różnych superwizorów z kadry. (łącznie 80 godzin);
w piątki: siedem pięciogodzinnych spotkań o charakterze warsztatowym superwizji superwizji z opiekunem grupy, w ramach których aplikanci będą omawiali swoja praktykę pracy konsultacyjno- superwizyjnej z prowadzącym zajęcia certyfikowanym przez RSPU superwizorem psychoterapii uzależnień. Zajęcia te rozpoczną się od drugiego zjazdu i będą poprzedzać zajęcia seminaryjno- warsztatowe (łącznie 42 godziny).
Zjazdy odbywać się będą z częstotliwością raz na dwa- trzy miesiące, tak, by proces rozwijania kompetencji był dostrojony do tempa nabywania przez aplikantów praktycznego doświadczenia.

O możliwościach i sposobach realizacji

Aplikanci- uczestnicy szkolenia będą mogli:

  • rozwijać swoje kompetencje podczas zajęć seminaryjno- warsztatowych,
  • przedstawiać i omawiać procesy i zjawiska prowadzonych przez siebie superwizji, podczas zajęć z opiekunem;
  • przygotowaći przedstawić opiekunowi i grupie w trakcie szkolenia eseju w wybranej przez siebie tematyce z obszaru superwizji.

Warunkiem ukończenia szkoły i wydania zaświadczenia będzie realizacja minimum 106 godzin z całości obowiązujących zajęć, oddanie eseju.