Kadra dydaktyczna

KIEROWNIK Krakowskiej Szkoły Superwizorów Psychoterapii Uzależnień SuperKRAK-UZ, wykładowca, opiekun

mgr Agnieszka Litwa-Janowska

superwizor psychoterapii uzależnień, certyfikat RSPU, zaświadczenie PARPA, psychoterapeuta certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień, psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej

mgr Sławomir Grab – wykładowca

superwizor psychoterapii uzależnień certyfikat RSPU, zaświadczenie PARPA, superwizor treningu PTP, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień, psycholog, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej.

mgr Bożena Maciek-Haściło – wykładowca

superwizor psychoterapii uzależnień, certyfikat RSPU, zaświadczenie PARPA, superwizor PTP, psychoterapeuta certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień, psycholog.

mgr Dorota Reguła – wykładowca

superwizor psychoterapii uzależnień, certyfikat RSPU, zaświadczenie PARPA, psychoterapeuta certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień, psycholog.