Aspekty psychoterapii osób uzależnionych od komputera i internetu

Coraz więcej osób zgłasza się z problemem uzależniania się od internetu czy komputera, a terapeuci stają przed dylematem, co robić, jak rozumieć, jak pomagać tym osobom…

-artykuł autorstwa Serafina Olczaka
opublikowany w numerze 6/2007 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz