Czytelnia

W czytelni prezentujemy dorobek naukowy naszych współpracowników. Zapraszamy również do posłuchania audycji i wystąpień na konferencjach organizowanych przez KSTU.


Psychoterapia ON LINE w czasach pandemii

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-3.png

– audycja „Pierwszy krok”
w Radio Kraków,
19 czerwca 2020

Teleporady, telefony zaufania, interwencje kryzysowe, wreszcie psychoterapia prowadzona on line – krakowskie ośrodki terapii uzależnień przeformułowały zasady wsparcia dla osób w kryzysie, przebywających w izolacji.

O nowej, wymuszonej pandemią pomocy uzależnionym, współuzależnionym a także Dorosłym Dzieciom Alkoholików Joanna Gąska rozmawia z Agnieszką Litwą-Janowską, prezesem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapii Uzależnień, psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień oraz Rajmundem Janowskim, psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień, psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w programie Pierwszy krok
Posłuchaj całej audycji


Zamrożona intymność DDA

– audycja „Pierwszy krok”
w Radio Kraków,
3 listopada 2019

Seksualność człowieka jest nierozerwalnie połączona z jego życiem psychicznym. Tylko osoba akceptująca swoje ciało i nastawiona na odbiór doznań z niego płynących jest w stanie otworzyć się na partnera seksualnego i łączącą się z seksem przyjemność. Tymczasem osoby pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym rzadko doświadczają poczucia bezpieczeństwa ze strony opiekunów a w konsekwencji − rzadko mają okazję doświadczać stabilnych wzorców męskości i kobiecości.
Rozmowa Joanny Gąski z Agnieszką Litwą-Janowską – dyrektor Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień oraz z Agnieszką Dudą – psychoterapeutką, specjalistką psychoterapii uzależnień.
Posłuchaj całej audycji


Petryfikacja self, czyli oposa metoda na przetrwanie

Motto:
„Trauma to doświadczenie psychofizjologiczne, nawet jeśli doświadczenie traumatyczne nie powoduje bezpośredniego zagrożenia ciała.” [Babette Rothschild]

-artykuł autorstwa Serafina Olczaka
opublikowany w numerze 4/2019 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz

Czytaj cały artykuł na stronach 21 – 25
http://www.tuiw.pl/images/pdf/2019/Terapia_UiW_4_2019.pdf


Psychoterapia osób z syndromem DDA w obliczu zmian systemowych szkolenia terapeutów uzależnień i leczenia osób uzależnionych i ich rodzin – refleksje osobiste

Za pozostawieniem psychoterapii DDA w obszarze psychoterapii uzależnień przemawia fakt, że w leczeniu tych pacjentów ogromne znaczenie ma identyfikacja nie tylko objawowa, ale również związana ze źródłami doświadczanych problemów

-artykuł autorstwa Serafina Olczaka
opublikowany w numerze 1/2019 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz

Czytaj cały artykuł na stronach 11 – 12
http://www.tuiw.pl/images/pdf/2019/Terapia_UiW_1_2019.pdf


Czy cierpienie uszlachetnia, czyli kilka słów o rozwoju potraumatycznym

Rozumienie różnorodności skutków przeżywanych traum w życiu daje nadzieję na wspieranie zmian rozwojowych zarówno u pacjentów, jak i samych terapeutów

-artykuł autorstwa Rajmunda Janowskiego
opublikowany w numerze 1/2018 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz

Czytaj cały artykuł na stronach 23 – 26
http://www.tuiw.pl/images/pdf/2018/Terapia_UiW_1_2018.pdf


Podwójna dno, czyli słów kilka o uzależnieniu od sieci wśród dorosłych

Zdecydowana większość dorosłych uzależnionych od internetu realizuje tam nałogowo jedną, konkretną aktywność lub wąski pakiet aktywności. Niezwykle rzadko w praktyce klinicznej spotykamy się z pacjentami, którzy po prostu spędzają czas w sieci i robią tam „byle co”.

-artykuł autorstwa Iwony Kołodziejczyk
opublikowany w numerze 1/2018 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz

Czytaj cały artykuł na stronach 8 – 9
http://www.tuiw.pl/images/pdf/2018/Terapia_UiW_1_2018.pdf


Obserwacje dotyczące problemów superwizantów

Uzależnienie coraz trudniej traktować tylko jako wydzielony i autonomiczny problem pacjenta, coraz większego znaczenia w poznawaniu choroby odgrywa kontekst uwarunkowań przyczynowych oraz tych wynikających z szerszej patologii lub obszarów zdrowia ludzi

-artykuł autorstwa Rajmunda Janowskiego
opublikowany w numerze 5/2017 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz


Co nam przeszkadza wziąć odpowiedzialność?

Wydaje się, że psychoterapia osób uzależnionych i członków ich rodzin jest szczególnie wymagającą dziedziną ze względu na siłę i kaliber krzywdy i winy, z którą pracujemy…

Psychologiczne tło marginalizacji problemów uzależnień

-artykuł autorstwa Agnieszki Litwy-Janowskiej
opublikowany w numerze 3/2017 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz


1 2 3