Czy cierpienie uszlachetnia, czyli kilka słów o rozwoju potraumatycznym

Rozumienie różnorodności skutków przeżywanych traum w życiu daje nadzieję na wspieranie zmian rozwojowych zarówno u pacjentów, jak i samych terapeutów

-artykuł autorstwa Rajmunda Janowskiego
opublikowany w numerze 1/2018 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz

Czytaj cały artykuł na stronach 23 – 26
http://www.tuiw.pl/images/pdf/2018/Terapia_UiW_1_2018.pdf