Dziel i rządź – archaiczna władza umysłu

Traumatyczne doświadczenia nie istnieją w historii danej osoby, lecz są stale obecne w jej przeżywaniu

-artykuł autorstwa Agnieszki Dudy
opublikowany w numerze 4/2019 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz

Czytaj cały artykuł na stronach 26 – 27
http://www.tuiw.pl/images/pdf/2019/Terapia_UiW_4_2019.pdf