Jak „przepracować” doświadczenia z „pijanego” domu?

– audycja „Pierwszy krok”
w Radio Kraków,
24 stycznia 2014

Jak „przepracować” doświadczenia wyniesione z nietrzeźwego domu? – Ewa Szkurłat rozmawia na ten temat
z Katarzyną Siwek i Rajmundem Janowskim z Ośrodka Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików w Krakowie.

Niskie poczucie własnej wartości, nieufność, problemy w budowaniu trwałych związków, a czasem po prostu strach. To tylko część problemów dorosłych dzieci alkoholików. Z szacunków wynika, że w Polsce żyje około 1,5 miliona dzieci alkoholików. Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) stanowią około 40 proc. dorosłej populacji Polaków.

Z najnowszych badań wynika, że cechy do tej pory przypisywane DDA są również charakterystyczne dla osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Od niedawna pomagają im terapeuci wyszkoleni w ramach specjalnego programu.