Obserwacje dotyczące problemów superwizantów

Uzależnienie coraz trudniej traktować tylko jako wydzielony i autonomiczny problem pacjenta, coraz większego znaczenia w poznawaniu choroby odgrywa kontekst uwarunkowań przyczynowych oraz tych wynikających z szerszej patologii lub obszarów zdrowia ludzi

-artykuł autorstwa Rajmunda Janowskiego
opublikowany w numerze 5/2017 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz