Podwójna dno, czyli słów kilka o uzależnieniu od sieci wśród dorosłych

Zdecydowana większość dorosłych uzależnionych od internetu realizuje tam nałogowo jedną, konkretną aktywność lub wąski pakiet aktywności. Niezwykle rzadko w praktyce klinicznej spotykamy się z pacjentami, którzy po prostu spędzają czas w sieci i robią tam „byle co”.

-artykuł autorstwa Iwony Kołodziejczyk
opublikowany w numerze 1/2018 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz

Czytaj cały artykuł na stronach 8 – 9
http://www.tuiw.pl/images/pdf/2018/Terapia_UiW_1_2018.pdf