Pomaganie osobom uzależnionym z syndromem DDA

U wielu dorosłych osób, które wychowały się w rodzinie z problemem uzależnień, rozpoznajemy konsekwencje przewlekłego, chronicznego urazu psychicznego, który był ich udziałem w rodzinie pochodzenia

-artykuł autorstwa Agnieszki Litwy i Rajmunda Janowskiego
opublikowany w numerze 4/2008 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz