Praca dla DDA w lecznictwie

W naszych placówkach psychoterapii DDA mogą podejmować się osoby, które mają do tego odpowiednie kwalifikacje i pracują pod superwizją

-artykuł autorstwa Agnieszki Litwy-Janowskiej
opublikowany w numerze 2/2010 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz