Psychoterapia ON LINE w czasach pandemii

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-3.png

– audycja „Pierwszy krok”
w Radio Kraków,
19 czerwca 2020

Teleporady, telefony zaufania, interwencje kryzysowe, wreszcie psychoterapia prowadzona on line – krakowskie ośrodki terapii uzależnień przeformułowały zasady wsparcia dla osób w kryzysie, przebywających w izolacji.

O nowej, wymuszonej pandemią pomocy uzależnionym, współuzależnionym a także Dorosłym Dzieciom Alkoholików Joanna Gąska rozmawia z Agnieszką Litwą-Janowską, prezesem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapii Uzależnień, psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień oraz Rajmundem Janowskim, psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień, psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w programie Pierwszy krok
Posłuchaj całej audycji