Psychoterapia osób z syndromem DDA w obliczu zmian systemowych szkolenia terapeutów uzależnień i leczenia osób uzależnionych i ich rodzin – refleksje osobiste

Za pozostawieniem psychoterapii DDA w obszarze psychoterapii uzależnień przemawia fakt, że w leczeniu tych pacjentów ogromne znaczenie ma identyfikacja nie tylko objawowa, ale również związana ze źródłami doświadczanych problemów

-artykuł autorstwa Serafina Olczaka
opublikowany w numerze 1/2019 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz

Czytaj cały artykuł na stronach 11 – 12
http://www.tuiw.pl/images/pdf/2019/Terapia_UiW_1_2019.pdf