Skutecznie pomóc hazardzistom

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zorganizowało dwudniową (27–28 IX) konferencję naukową poświęconą problematyce hazardu i patologicznego grania

-artykuł autorstwa Agnieszki Litwy-Janowskiej
opublikowany w numerze 5/2012 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz