Śnienie o więzi u pacjentów w psychoterapii grupowej dla osób z syndromem DDA

Sny u osób doświadczających totalitaryzmu w swoim życiu dają możliwość odtworzenia równowagi, jaką się straciło w ciągu dnia…

-artykuł autorstwa Agnieszki Litwy-Janowskiej
opublikowany w numerze 6/2017 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz