Uzależniony ojciec – nowe wyzwania i stare zagrożenia

Rola ojca polega na obecności przy dziecku i to już od początku jego życia. Uzależniony ojciec nie może jej spełniać, bo jest fizycznie i emocjonalnie nieobecny

-artykuł autorstwa Serafina Olczaka
opublikowany w numerze 1/2011 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz