Wyobrażeniowe techniki pracy z oporem

Umiejętnie zastosowane techniki wyobrażeniowe mogą stanowić alternatywę w pracy z oporem, który jest integralną częścią każdego procesu psychoterapii

-artykuł autorstwa Serafina Olczaka
opublikowany w numerze 4/2008 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz