Zamrożona intymność DDA

– audycja „Pierwszy krok”
w Radio Kraków,
3 listopada 2019

Seksualność człowieka jest nierozerwalnie połączona z jego życiem psychicznym. Tylko osoba akceptująca swoje ciało i nastawiona na odbiór doznań z niego płynących jest w stanie otworzyć się na partnera seksualnego i łączącą się z seksem przyjemność. Tymczasem osoby pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym rzadko doświadczają poczucia bezpieczeństwa ze strony opiekunów a w konsekwencji − rzadko mają okazję doświadczać stabilnych wzorców męskości i kobiecości.
Rozmowa Joanny Gąski z Agnieszką Litwą-Janowską – dyrektor Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień oraz z Agnieszką Dudą – psychoterapeutką, specjalistką psychoterapii uzależnień.
Posłuchaj całej audycji