Informacja

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem ustawy (Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw), która od 01.01.2022 r. nadaje naszemu zawodowi status specjalizacji, szkoła nie prowadzi aktualnie naboru. Po ogłoszeniu przez Ministra Zdrowia zasad szkolenia specjalizacyjnego, KRAK-UZ zamierza ubiegać się o akredytację. Wszystkich Państwa zainteresowanych tym trybem szkolenia prosimy o śledzenie bieżących informacji na naszej stronie w r. 2023.