Członkostwo

WARUNKI PRZYJĘCIA W POCZET CZŁONKÓW

Zasady regulujące przynależność do KSTU reguluje Statut KSTU § 6-§13.

WPISOWE OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRZYJĘCIU DO KSTU

Walne Zebranie Członków Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień w dn.25.05.2012r. podjęło uchwałę o wysokości wpisowego obowiązującego przy przyjęciu do KSTU, wpisowe wynosi 100 zł.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Walne Zebranie Członków Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień w dn. 14.05.2013 r. podjęło uchwałę 7/2013 r. o wysokości składki członkowskiej, składka wynosi 50 zł rocznie.

KONTO BANKOWE: 22194010763085194800110000

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA