Partnerzy

Do tej pory współpracowaliśmy między innymi z:

Narodowy Fundusz Zdrowia

Urząd Miasta Krakowa

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (min. w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych)

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie

Radio Kraków

Wydawnictwo edukacyjne PARPAMEDIA

Dwumiesięcznik “Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień

Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej

Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami (link)

Bronisław Czernik Bukowina

F.H.U.T. Pensjonat „Ramis”

Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej