Misja i cele

 • Działamy na rzecz osób uzależnionych oraz ich rodzin.
 • Rozumiemy, że uzależnienie jest chorobą.
 • Rozumiemy, że zmienia funkcjonowanie osoby, jak również jej rodziny.
 • Rozumiemy, że może wiązać się z innymi trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, osobistym czy zawodowym.
 • Rozumiemy, że do skutecznego leczenia potrzebne jest nie tylko zaangażowanie pacjentów, ale również zaangażowanie, profesjonalizm i wysokie standardy etyczne pracy terapeutów.

Wśród celów statutowych naszego Stowarzyszenia znalazło się więc:

 • Utworzenie i prowadzenie przedsiębiorstwa wykonującego działalność leczniczą.
 • Pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym i ich rodzinom
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym
 • Psychoterapia uzależnień
 • Działalność szkoleniowa i edukacyjna
 • Prowadzenie działalności popularyzującej problematykę uzależnień
 • Promocja zdrowia
 • Ochrona zdrowia psychicznego
 • Promocja rozwoju osobistego i zawodowego

Nasze cele realizujemy prowadząc między innymi działania takie jak:

 • Profilaktyka uzależnień
 • Psychoedukacja
 • Psychoterapia osób uzależnionych i ich rodzin
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z rodzin dysfunkcjonalnych
 • Terapia dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem
 • Terapia ofiar przemocy
 • Systemowa terapia rodzin
 • Prowadzenie szkoleń i superwizji w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym
 • Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi
 • Wspomaganie rozwoju osobistego i zawodowego
 • Prowadzenie działalności leczniczej w rozumieniu odrębnych przepisów.