Ośrodek Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików

W Ośrodku Psychoterapii DDA proponujemy kompleksową diagnozę oraz psychoterapię indywidualną i grupową dla osób, które źródeł swoich bieżących problemów dopatrują się m.in. w trudnej historii swojego dorastania w rodzinie z problemem uzależnień oraz terapię par/małżeństw dla osób z rodzin z problemem uzależnienia (od alkoholu, innych substancji czy zachowań) obecnym w przeszłości lub aktualnie.

Praca psychoterapeutów w Ośrodku integruje  podejście psychodynamiczne, systemowe  i egzystencjalne (przy zastosowaniu współczesnej wiedzy na temat uzależnień), z uwzględnieniem specyfiki historii życia przyjmowanych pacjentów.

Oferta OPDDA spełnia standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które zostały opracowane przez Zespół Ekspertów do Spraw Pomagania Osobom z Syndromem DDA. (W pracach zespołu w l.2007-2008 uczestniczyli pracujący w Ośrodku – A. Litwa-Janowska i R. Janowski).

Zobacz – Standardy form pomocy psychologicznej dla różnych grup dorosłych dzieci alkoholików oraz kwalifikacji »

Zobacz – Etapy pracy terapeutycznej z osobami z syndromem DDA »

Zapraszamy do odwiedzenia:

Magiczny Kraków (https://www.krakow.pl/)
Miejski Portal dla Organizacji Pozarządowych (https://ngo.krakow.pl/)