AMBULATORIUM dla osób uzależnionych i ich rodzin OPUiW

Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia oferuje wielowymiarową możliwość leczenia się pacjentom uzależnionym oraz członkom ich rodzin. Szerokie spektrum naszej oferty zapewnia osobom zgłaszającym się do nas możliwość leczenia w jednym miejscu, a także długoterminowość procesu leczenia.  Pacjenci otrzymują pomoc zindywidualizowaną i dopasowaną do specyfiki swoich problemów.

W Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia leczymy osoby zarówno z problemem uzależnień od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki, uzależnienie od kilku środków psychoaktywnych), jak również osoby z problemem uzależnień behawioralnych (patologiczny hazard, nałogowe zachowania seksualne, nałogowe korzystanie z nowoczesnych technologii) oraz ich rodziny i bliskich.

W programie leczenia odwołujemy się do koncepcji mechanizmów uzależnienia oraz transteoretycznego modelu zmiany wg Prochasky i Di Clemente. Korzystamy z rozumienia problematyki Pacjenta w podejściach: psychodynamicznym, systemowym, poznawczo-behawioralnym oraz egzystencjalno-humanistycznym, które są rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia (PARPA oraz KBdsPN). Ponadto sięgamy do metody dialogu motywującego oraz psychodramy wg Moreno.

Plan leczenia jest zindywidualizowany i ustalany podczas procesu diagnostyczno- kwalifikacyjnego. Leczenie w ramach AMBULATORIUM obejmuje: psychoterapię indywidualną i psychoterapię grupową, konsultacje lekarza psychiatry, konsultacje lekarza psychiatry- seksuologa oraz konsultacje prawnika.

Leczenie w ramach AMBULATORIUM finansowane jest ze środków: Urzędu Miasta Krakowa, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Zapraszamy do odwiedzenia:

Magiczny Kraków (https://www.krakow.pl/)
Miejski Portal dla Organizacji Pozarządowych (https://ngo.krakow.pl/)