Informacje o przebiegu diagnozy i kwalifikowaniu do psychoterapii w OPUiW

Do Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia Pacjent może zarejestrować się osobiście lub telefonicznie podając numer Pesel, telefon i adres zamieszkania. Zgłaszając się na pierwsze spotkanie diagnostyczne Pacjent musi mieć przy sobie dowód osobisty.

Sekretariat OPUiW informuje Pacjenta (telefonicznie lub sms) o dostępnych terminach, jeśli nie zostanie to ustalone bezpośrednio po spotkaniu kwalifikacyjnym.

Proces diagnostyczno- kwalifikacyjny do Ambulatorium obejmuje:

  • wstępną konsultację z terapeutą celem określenia problemu, z jakim Pacjent zgłasza się do poradni oraz przedstawienia Pacjentowi oferty poradni i analizę jego możliwości podjęcia leczenia;
  • konsultację lekarza psychiatry po wstępnej konsultacji z terapeutą:

– w dniu wizyty lekarskiej Pacjent wypełnia Ankietę Życiorysową

  • konsultację diagnostyczną specjalisty psychologa klinicznego;
  • konsultację z terapeutą celem podsumowania diagnozy, ustalenia planu leczenia bądź przekierowanie do innej placówki. Kwalifikacja do leczenia opiera się na diagnozie nozologicznej, analizie kontekstu zgłoszenia się po pomoc oraz określeniu motywacji do leczenia. Uzgodniony termin oznacza stałą porę spotkań indywidualnych ( dzień i godzina) z terapeutą w OPUiW.

Pacjent oczekujący na rozpoczęcie psychoterapii w OPUiW otrzymuje propozycje 3 kolejnych terminów do Ośrodka.
Nie przyjęcie 3 kolejno proponowanych terminów oznacza rezygnacje Pacjenta z leczenia w Ośrodku.

Niezgłoszenie się w uzgodnionym terminie i nie odwołanie spotkania oznacza rezygnację z leczenia w OPUiW.

W dniu przyjęcia do Ambulatorium wykonane będzie badanie alkomatem i/lub multitestem na obecność substancji psychoaktywnych.

Podstawowe informacje dotyczące leczenia zawiera Regulamin Leczenia w KCTU. Regulamin jest udostępniony do wglądu w poczekalni dla Pacjentów Ambulatorium oraz w zakładce Regulamin kwalifikowania i leczenia w OPUiW