Aktualności

KSTU jest siedzibą Rady Superwizorów na lata 2013-2018

RSPU

Zapraszamy do odwiedzenia strony Krakowskiego Centrum
Terapii Uzależnień

NZOZ KCTU

ul. Wielicka 73, Kraków
www.kctu.pl

Witamy na stronie Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień

Jesteśmy organizacją pozarządową, która inspiruje, organizuje i wspiera inicjatywy służące osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Centralne znaczenie dla realizacji tej misji ma działalność utworzonego przez nas Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień, który w związku z ustawą z dn. 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej stał się przesiębiorstwem leczniczym KSTU - aktualnie o nazwie Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień. Stworzenie KCTU było jednym z głównych celów, jaki przyświecał założycielom Stowarzyszenia. Od wielu lat zapraszamy do współpracy przy kolejnych projektach i nowych pomysłach.

Więcej o Stowarzyszeniu »

Kontakt