Dyrekcja i Administracja

Dyrektor
mgr Agnieszka Litwa-Janowska

psycholog, psychoterapeuta PTP, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej

Kierownik Ośrodka Uzależnień i Współuzależnienia
mgr Grażyna Franczak

socjoterapeuta, pedagog, psychoterapeuta SNP PTP, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Kierownik Ośrodka Psychoterapii DDA
mgr Karol Walczyk

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie szkolenia z psychoterapii

Kierownik Działu Administracji
mgr Lilla Barańska

Zespół Administracji

mgr Agnieszka Bigaj

Statystyk
email: agnieszkabigaj@kctu.pl

Katarzyna Kocemba

Specjalista ds. Administracji, koordynator biura Szkoły KRAK-UZ, asystent Dyrektora
email: kkocemba@kctu.pl

mgr Anna Romanik

Specjalista ds. Administracji, koordynator biura Szkoły KRAK-UZ
email: annaromanik@kctu.pl