Struktura organizacyjna

W skład Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień wchodzą dwa ośrodki psychoterapii:

Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia
ul.Wielicka 73 w Krakowie

tel.12 425 57 47 wew. 1

Ośrodek Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików
ul. Jerzmanowskiego 40 w Krakowie

tel.12 425 57 47 wew. 2