SPECJALIZACJA w dziedzinie psychoterapii uzależnień

W dniu 1.09.2023 Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień otrzymało od Ministra Zdrowia akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Jesteśmy jednym z pierwszych dwóch podmiotów z takimi uprawnieniami w Polsce.

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zamieścił naszą jednostkę na prowadzonej przez siebie liście (https://kursy.cmkp.edu.pl/Akredytacja/Specjalizacyjne?gz=6&spe=253&woj=12).

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii uzależnień skierowane jest dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra uzyskany w zakresie: pielęgniarstwa, położnictwa, pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauk o rodzinie lub na kierunku lekarskim.

Szkolenie, które zgodnie z harmonogramem rozpoczniemy w marcu 2024, będzie trwało 4 lata tj. do lutego 2028 roku. Specjalizacja zawiera 10 modułów, w tym 23 kursy specjalizacyjne i 8 staży kierunkowych oraz kurs specjalizacyjny jednolity.

Nasza jednostka otrzymała zgodę na otwarcie trzydziestu miejsc specjalizacyjnych.

Na szkolenie zapisywać można się w terminie od 15 listopada do 15 grudnia 2023.

Istotne informacje w sprawie specjalizacji znajdziecie Państwo pod linkiem: https://konsultantkrajowy-psychoterapiauzaleznien.pl/specjalizacja/