Program

Uczestnicy będą realizować pod okiem kierowników specjalizacji i wykładowców 1736 godzin szkolenia zorganizowanego przez akredytowaną jednostkę szkolącą, w tym 1016 godzin kursów specjalizacyjnych i 720 godzin staży kierunkowych. Ponadto uczestnicy specjalizacji są zobowiązani do realizowania w jej trakcie stażu podstawowego w wymiarze 5048 godzin, tj. do wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji. Już podczas specjalizacji będą więc zobowiązani do pracy bezpośredniej z pacjentami w podmiotach leczniczych zajmujących się terapią osób z uzależnieniami i ich bliskich.