Nabór

Nasza jednostka otrzymała zgodę na otwarcie trzydziestu miejsc specjalizacyjnych. Zapisy odbywają się w terminie od 15 listopada do 15 grudnia 2023. Rekrutacje realizowane są przez Wojewodów poprzez stronę: https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login?logout=1 , a ich decyzja o ostatecznej zgodzie na udział kandydata w specjalizacji ogłoszona będzie nie później niż 15.01.2024. Przyszli uczestnicy specjalizacji mogą wskazywać jednostkę, w której chcą podjąć szkolenie.

Instrukcja składania wniosku:

1. Należy zarejestrować się w systemie: https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login?logout=1  postępować zgodnie z załącznikiem:

2. Zawnioskować o rolę : Inny pracownik w ochronie zdrowia postępować zgodnie z załącznikiem :

( Użytkownik, po raz pierwszy ubiegający się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego po 1 maja 2017 r.
zobowiązany jest do osobistego wstawiennictwa w Urzędzie Wojewódzkim po uprzednim wysłaniu wniosku o modyfikację uprawnień, niezależnie od sposobu podpisania wniosku czy użycia funkcjonalności ‘Złóż wniosek papierowy’. W tym celu użytkownik musi wypełnić formularz w SMK a po jego zapisaniu
i wysłaniu przy użyciu funkcji ‘Złóż wniosek papierowy’ wydrukowany dokument musi złożyć we
właściwej dla siebie placówce. Dokumentami koniecznymi podczas uwierzytelniania w Urzędzie
wojewódzkim są:
• Dokument tożsamości wskazany podczas zakładania konta,
• Dyplom ukończenia Uczelni Wyższej.)

3. Złożyć wniosek (między 15 listopada, a 15 grudnia) o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego postępować zgodnie z załącznikiem:

W przypadku problemów z logowaniem można kontaktować się z infolinią portalu e-zdrowie: 19 239