Zespół do spraw szkolenia specjalizacyjnego

Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień
KIEROWNIK jednostki specjalizacyjnej

mgr Agnieszka Litwa-Janowska

psycholog, psychoterapeuta PTP, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień
oraz superwizor psychoterapii uzależnień, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej

Wiceprezes Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień
KIEROWNIK Ośrodka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia

mgr Grażyna Franczak

socjoterapeuta, pedagog, psychoterapeuta SNP PTP, specjalista psychoterapii uzależnień

Wiceprezes Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień

KIEROWNIK Działu Administracji

mgr Lilla Barańska

Katarzyna Kocemba

Specjalista ds. Administracji, koordynator biura Szkoły KRAK-UZ, asystent Dyrektora
email: kkocemba@kctu.pl