Akredytacja

W dniu 1.09.2023 Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień otrzymało od Ministra Zdrowia akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Jesteśmy jednym z pierwszych dwóch podmiotów z takimi uprawnieniami w Polsce.

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zamieścił naszą jednostkę na prowadzonej przez siebie liście (https://kursy.cmkp.edu.pl/Akredytacja/Specjalizacyjne?gz=6&spe=253&woj=12).