Kadra dydaktyczna

Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień
KIEROWNIK jednostki specjalizacyjnej

mgr Agnieszka Litwa-Janowska – kierownik specjalizacji, wykładowca

psycholog, psychoterapeuta PTP, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień
oraz superwizor psychoterapii uzależnień, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej

mgr Agnieszka Duda – kierownik specjalizacji, wykładowca

psycholog, psychoterapeuta SNP PTP, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień,
terapeuta psychodramy MORENO, terapeuta motywujący

mgr Katarzyna Dudzińska – kierownik specjalizacji, wykładowca

psycholog, psychoterapeuta SN PTP, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Grażyna Franczak – kierownik specjalizacji, wykładowca

socjoterapeuta, pedagog, psychoterapeuta SNP PTP, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień

dr Tomasz Głowik – kierownik specjalizacji, wykładowca

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, mgr teologii, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta PTPSR

mgr Sławomir Grab – kierownik specjalizacji, trener

psycholog, superwizor PTP, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej

mgr Rajmund Janowski – kierownik specjalizacji, wykładowca

psycholog, psychoterapeuta SNP PTP, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień oraz superwizor psychoterapii uzależnień

mgr Dorota Reguła – kierownik specjalizacji

superwizor psychoterapii uzależnień, certyfikat RSPU, zaświadczenie PARPA, psychoterapeuta certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień, psycholog.

mgr Iwona Kołodziejczyk – kierownik specjalizacji, wykładowca

psycholog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień oraz superwizor psychoterapii uzależnień, specjalista ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie

mgr Grażyna Rychlicka-Schirmer – kierownik specjalizacji, wykładowca

psycholog, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty

lek. Krzysztof Bakalarz – wykładowca

lekarz, specjalista w dziedzinie psychiatrii

dr Barbara Bętkowska-Korpała – wykładowca

doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień, superwizor psychologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej

mgr Iwona Bodziony – wykładowca

psycholog, psychoterapeuta, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień

mgr Edyta Gryniewicz-Krzysztof – trener

psycholog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP, trener treningu interpersonalnego

mgr Honorata Harsche – wykładowca

mgr pedagogiki, po ukończeniu szkolenia z programu „Fred goes net”

mgr Dorota Jabłońska – wykładowca

psycholog, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień, psycholog kliniczny PTP

dr Szymon Juza – wykładowca

doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, w procesie certyfikacji z psychoterapii, specjalista psychoterapii uzależnień,

dr Kamila Kocańda – wykładowca

doktor nauk prawnych. Radca prawny specjalizująca się w prawie medycznym

lek Szczepan Ligara – wykładowca

lekarz psychiatra, specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, w trakcie szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej

mgr Bożena Maciek-Haściło – wykładowca

psycholog, psychoterapeuta PTP, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, superwizor PTP

dr Katarzyna Olszewska-Turek – wykładowca

doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie psychologia kliniczna

mgr Wojciech Otawa – wykładowca

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta PTP

dr Anna Przenzak – wykładowca

doktor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, mgr pedagogiki . Specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień oraz superwizor psychoterapii uzależnień. Terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. ukończone szkolenie z psychoterapii atestowane przez SN PTP

mgr Jolanta Ryniak – wykładowca

specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień

mgr Jacek Skrobot – wykładowca

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista psychologii klinicznej, superwizor psychoterapii PTP, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz PTP. Superwizor psychoterapii uzależnień

mgr Ewa Ząbkowska – wykładowca

psycholog, po ukończeniu szkolenia z programu „Fred goes net”

W ramach staży kierunkowych kadrę dydaktyczną stanowią wyznaczeni przez jednostkę stażową opiekunowie.

Opiekunem stażu kierunkowego może być specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień lub specjalista w dziedzinie pokrewnej – psychologii klinicznej, psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii/Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom; opiekunem stażu może także być osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dotychczasowego doświadczenia zawodowego lub dorobku naukowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień lub osoba wykonująca co najmniej przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego wyznaczona, za jej zgodą, przez kierownika jednostki szkolącej.