Koszty szkolenia

Koszt całkowity szkolenia to 50 000zł, tj rocznie 12 500zł podzielone na dwie raty w trakcie danego roku.