„Dobra więź – na teraz i po epidemii”

Zapraszamy:
rodziców zaniepokojonych podejmowaniem przez ich dzieci ryzykownych zachowań związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz podejmowaniem zachowań nałogowych (Internet, komputer, gry);
oraz dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat z ww. problematyką.