Funkcjonowanie Ośrodków w czasie zagrożenia epidiomiologicznego

W związku ze stanem wyższej konieczności związanym z epidemią koronawirusa, ze względu na ochronę bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów oraz personelu Zarząd KSTU podejmuje decyzję o :

wstrzymaniu przyjmowania pacjentów w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień do dnia 29.03.2020r.
Informujemy ze Ośrodki będą pracowały w trybie on-line. Zainteresowani pacjenci znajdujący się aktualnie w terapii mogą kontaktować się z rejestracją w celu otrzymania informacji nt. teleporady terapeutycznej oraz lekarskiej i mogą z takiej formy kontaktu skorzystać.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
tel. kom. 505 163 623 , 791 441 225 email : poradnia@kctu.pl (Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia Ambulatorium, Oddział Dzienny)

tel. kom. 792 430 240, 789 288 462 lub mailowy: filia@kctu.pl (Ośrodek Psychoterapii DDA)

Punkt Konsultacyjny – nieczynny do 20.03.2020, następnie w trybie udzielania porad telefonicznych tel. 733 877 204