Poradnictwo i interwencje kryzysowe w KSTU w okresie epidemicznym dla osób z problemem uzależnień i członków ich rodzin

Adresaci:

Poradnictwo i interwencje kryzysowe to oferta Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień skierowana do osób z uzależnieniami i ich bliskich (osób z współuzależnionych i z syndromem DDA) które są w kryzysie i potrzebują wsparcia, a ze względu na ograniczenia wynikające z epidemii aktualnie nie mogą być przyjęte do psychoterapii.

Tryb przyjęć:

1.Osoby, które nie są objęte leczeniem, lub na nie czekają i są w kryzysie mogą zadzwonić do Rejestracji w godzinach 8.00- 20.00 w celu umówienia się na teleporadę.

  • Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia /tel. 505 163 623
  • Ośrodek Psychoterapii DDA /tel. 792 430 240

2. Rejestracja informuje osobę zgłaszającą się z problemem o możliwości i zasadach udzielania teleporady oraz uzgadnia jej termin.

3. Celem rozmów jest interwencja i bieżące wsparcie w kryzysie (nie są one równoznaczne z przyjęciem do terapii w KCTU).

4. Osoba korzystająca z teleporad podtrzymujących po zakończeniu okresu epidemicznego, jeśli będą do tego wskazania, może się umówić na konsultację diagnostyczną celem kwalifikacji do terapii w OP UiW lub OP DDA w KCTU.