Terapia dla osób z problemem nałogowego używania Internetu

Terapia dla osób z problemem nałogowego używania Internetu –
– konsultacje wstępne w I półroczu i II półroczu 2019r.

Program terapii obejmuje:

– konsultacje diagnostyczne terapeuty uzależnień i lekarza psychiatry,

w celu rozpoznania skali problemu, określeniu wstępnych zaleceń i kwalifikacji do leczenia.

– terapia indywidualna,

– opieka psychiatryczna,

– poradnictwo prawne,doradztwo finansowe

Osoby zainteresowane programem terapii zapraszamy do kontaktu 
i ustalenia terminu konsultacji wstępnej
telefonicznie 12 425 57 47 lub 505 163 623
lub osobiście.