Terapia dla osób z problemem nałogowych zachowań seksualnych

Terapia dla osób z problemem nałogowych zachowań seksualnych – konsultacje wstępne w styczniu-lutym 2019 r. oraz w lipcu-sierpniu 2019r.

Prowadzimy kwalifikacje do podstawowego programu terapii dla osób z nałogowymi zachowaniami seksualnymi.

Oferta jest skierowana do osób, które przestały kierować swoimi zachowaniami seksualnymi, doświadczają szeregu przykrych konsekwencji i przede wszystkim pragną 
to zmienić i chcą skorzystać z pomocy.

Program terapii obejmuje:

– konsultacje diagnostyczne terapeuty uzależnień i lekarza psychiatry,

            w celu rozpoznania skali problemu, określeniu wstępnych zaleceń i kwalifikacji 
do leczenia.

– grupę wstępną w piątki w godzinach 18.00-20.00 w lutym (jedna grupa) 
i w marcu (druga grupa) oraz w sierpniu (trzecia grupa) i we wrześniu (czwarta grupa);

            obejmującą 4 dwugodzinne spotkania w stałej grupie pacjentów, nakierowane 
na lepsze zrozumienie swojej sytuacji, wyrażenie uczuć związanych z aktualnym kryzysem, doświadczenie wsparcia w decyzji dotyczącej zmiany.

– grupę podstawową w piątki w godzinach 18.00-20.00 od kwietnia do czerwca oraz od października do grudnia 2019r.

obejmującą 10 dwugodzinnych spotkań w stałej grupie pacjentów, której celem jest utrzymanie abstynencji od nałogowych zachowań seksualnych. Praca w grupie będzie ukierunkowana na rozwijanie niezbędnych umiejętności i wzmacnianie już posiadanych zasobów.

– terapię indywidualną

– możliwość opieki psychiatrycznej, poradnictwa prawnego i doradztwa finansowego

Osoba prowadząca grupy: Szymon Juza 

Osoby zainteresowane programem terapii zapraszamy do kontaktu 
i ustalenia terminu konsultacji wstępnej
telefonicznie 12 425 57 47 lub 505 163 623
lub osobiście.

kbp
mz

kbp
mz

Zadanie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.