W poszukiwaniu dobrej więzi -zajęcia edukacyjno-warsztatowe


W POSZUKIWANIU DOBREJ WIĘZIedukacyjne zajęcia seminaryjno- warsztatowe  dla osób z syndromem DDA

Zapraszamy osoby dorosłe, które dorastały w rodzinie z problemem alkoholowym i są mieszkańcami Krakowa do udziału w zajęciach grupy maratonowej o charakterze wyjazdowym.

Cel: zmiana w obszarze relacji z innymi ludźmi, a w tym poprawa osobistego funkcjonowania w związkach.

Czas realizacji:

Grupa A 
I wyjazd 17-22.06.2019
II wyjazd  4-9.07.2019
III wyjazd 13-18.07.2019
Grupa B 
I wyjazd 13-18.10 .2019
II wyjazd 17-22.11.2019
III wyjazd 5-10.12.2019
Grupa C 
I wyjazd 21-26.10.2019
II wyjazd 12-17.11.2019
III wyjazd10-15.12.2019

Miejsce realizacji: Bukowina Tatrzańska

Koszt: 717 zł (płatne w ratach), dojazd we własnym zakresie.

Warunki wstępne:

– zgłoszenie się na konsultację z terapeutą w OP DDA,

– zdiagnozowany syndrom DDA,

– posiadanie aktualnego zameldowania w Krakowie

Spotkania konsultacyjne odbywają się w Ośrodku Psychoterapii DDA, Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40

Terminy konsultacji prosimy ustalać  telefonicznie nr 12 359 30 18.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa