Władze Stowarzyszenia

Walne Zebranie 9.09.2020r. wybrało na kolejną kadencję Zarząd w składzie: Prezes Agnieszka Litwa-Janowska, Wiceprezesi: Lilla Barańska, Grażyna Franczak i Serafin Olczak. Co oznacza kontynuacje ról i zadań jako Dyrektora KCTU i Kierowników. Komisja Rewizyjna to w kolejnej kadencji Katarzyna Dudzińska, Anna Bobola, Katarzyna Janiso- Bączek oraz Sara Maciejewska.