IX Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień

Drodzy Superwizorzy i Aplikanci.

Zapraszam tradycyjnie i serdecznie na nasz IX Zjazd Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, który odbędzie się w sobotę, 4 grudnia 2021 w g. 10.00-14.30, w formie on-line.

Jesteśmy nadal w procesie zmian, które modyfikują nasz system lecznictwa, mimo, że jeszcze nie wyłonił się ich ostateczny kształt. Staraliśmy się w tym czasie angażować i wyrażać własne zdanie wszędzie, gdzie mogło być usłyszane. Program IX Zjazdu organizowanego przez Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, tym razem w całości dotyczy kwestii aktualnego kształtu tych przeobrażeń i ich znaczenia dla nas i naszych pacjentów (zwłaszcza w kontekście przygotowania do zawodu, superwizji i etyki w dziedzinie uzależnień). Szczegóły spotkania znajdziecie w załączniku.

Prosimy o opłatę 100 zł, która wspiera bieżącą działalność Rady i naszą organizacyjną pracę przy tego rodzaju wydarzeniach. Przelew na konto 21 1940 1076 3085 1948 0013 0000 Prosimy w tytule wpłaty wpisać swoje imię i nazwisko oraz „ZJAZD”.

Ze względów bezpieczeństwa będzie to spotkanie on-line, na platformie zoom.  Link do spotkania wyślemy na tydzień przed zjazdem na adres mailowy do każdej osoby, która się zapisze.

Mam nadzieję, że spotkamy się jak najliczniejszym gronem, czekamy na Waszą obecność.

W imieniu RSPU
Agnieszka Litwa-Janowska
Przewodnicząca RSPU

FORMULARZ REJESTRACYJNY


W związku z planowanym powrotem do pracy na żywo w obu ośrodkach od dnia 07.06.2021, w trosce o wzajemne bezpieczeństwo, zachęcamy Państwa do szczepienia się przeciwko wirusowi Sars Cov-2.

Dyrektor KCTU


TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH

TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH, której pierwszy numer właśnie drukujemy, stanowi kontynuację, znanej większości naszego środowiska, Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Pismo nadal pozostaje bezpłatne, a na czele jego zespołu redakcyjnego pozostaje Irek Kaczmarczyk, wieloletni Redaktor Naczelny TUiW.

Nowy jest tytuł, który w naszym przekonaniu pełniej oddaje istotę zmian zachodzących w naszej branży, stawiających w centrum uwagi Osoby doświadczające problemów związanych z używaniem substancji lub/i kompulsywnymi zachowaniami. Nowy jest Wydawca i formuła czasopisma, które odtąd będzie kwartalnikiem, za to o większej niż dotychczas objętości.

Umożliwienie osobom wykonującym świadczenia w zakresie pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim leczenia dostępu do aktualnej wiedzy oraz udziału w wymianie doświadczeń i poglądów wymaga stworzenia forum, które gwarantuje dynamiczną aktualizację treści. W tym celu, w uzupełnieniu papierowej wersji kwartalnika, planujemy uruchomić internetową wersję czasopisma i jego fanpeage. Zapewnienie „życia” czasopismu, które ma być takim forum, jest zadaniem, któremu nie jest w stanie podołać nawet najlepszy zespół, jeśli nie uzyska wsparcia szerokiego grona autorów, pragnących dzielić się z koleżankami i kolegami „z branży” wynikami swoich badań, lektur i doświadczeń, uczestniczyć w dyskusjach i polemikach, śledzić i komentować bieżące wydarzenia i procesy towarzyszące rozwojowi terapii uzależnień.

Zapraszamy do współtworzenia nowego kwartalnika, strony internetowej www.touib.pl i fanpeaga.

Adres strony internetowej to www.touib.pl , a na Facebooku znajdziecie nas pod hasłem TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

Tak, jak do tej pory, pismo w wersji papierowej wychodzące w nakładzie 3.000 egzemplarzy, docierać będzie w pierwszej kolejności do państwowych, samorządowych i prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje placówek zajmujących się pomaganiem osobom uzależnionym i ich bliskim. Bezpłatną, indywidualną prenumeratę wersji papierowej kwartalnika będziemy w stanie zapewnić także części, najbardziej aktywnych Czytelników. Osoby zainteresowane ubieganiem się o indywidualną prenumeratę prosimy o wypełnienie arkusza zgłoszeniowego, który jest dostępny pod linkiem www.profitest.pl/s/40674/Y8yaj1vW

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych