Aktualności

Władze Stowarzyszenia

Walne Zebranie 9.09.2020r. wybrało na kolejną kadencję Zarząd w składzie: Prezes Agnieszka Litwa-Janowska, Wiceprezesi: Lilla Barańska, Grażyna Franczak i Serafin Olczak. Co oznacza kontynuacje ról i zadań jako Dyrektora KCTU i Kierowników. Komisja Rewizyjna to w kolejnej kadencji Katarzyna Dudzińska, Anna Bobola, Katarzyna Janiso- Bączek oraz Sara Maciejewska.


Zmarł Jerzy Mellibruda

Rozstajemy się z Jerzym Mellibrudą, Człowiekiem, Psychoterapeutą, niezwykłego formatu, który był architektem nadającym kształt psychoterapii uzależnień w Polsce. Był przy nas tak wielu i tak długo. Pełni szacunku i wdzięczności żegnamy Cię Jurku, myśląc jak trudno jest Twoim Najbliższym.
Zarząd i Członkowie KSTU


Pożegnanie

Żegnamy ze smutkiem Jacka Telesfora Kasprzaka. Był człowiekiem pełnym pasji, znanym badaczem i terapeutą w dziedzinie uzależnień, naszym nauczycielem. Z jego inicjatywy wynikały twórcze wspólne projekty w ramach psychoterapii uzależnień i superwizji. Wraz z KSTU powołał do życia Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.
Będziemy o Nim pamiętać


Oddział Dzienny

Informujemy, że od 01.06.2020r. wznowił pracę po przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną Oddział Dzienny dla Osób Uzależnionych Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień. Konsultacje pacjentów w celu kwalifikacji do leczenia w Oddziale odbywają się we wtorki i piątki w godzinach 7.30-12.00,w naszej siedzibie przy ul. Wielickiej 73.

Czytaj więcej

Praca

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień zatrudni specjalistę psychoterapii uzależnień z certyfikatem PARPA lub KBPN lub w trakcie procesu certyfikacji ( ukończone szkolenie) do pracy w Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Rodzaj zatrudnienia do omówienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oczekiwania: doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi chemicznie i behawioralnie, z rodzinami osób uzależnionych oraz praca pod stała superwizją. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na wskazany adres e-mail: kontakt@kstu.pl

Prosimy o wpisane w temacie e-maila: praca


1 2 3 4 5