Aktualności

Praca

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień zatrudni psychologa, specjalistę psychoterapii uzależnień z certyfikatem PARPA lub KBPN lub w trakcie procesu certyfikacji (ukończone szkolenie) do pracy w Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia.
Rodzaj zatrudnienia do omówienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oczekiwania: doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi chemicznie i behawioralnie, z rodzinami osób uzależnionych oraz praca pod stałą superwizją. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na wskazany adres e-mail: kontakt@kstu.pl
Prosimy o wpisane w temacie e-maila: praca


W związku z planowanym powrotem do pracy na żywo w obu ośrodkach od dnia 07.06.2021, w trosce o wzajemne bezpieczeństwo, zachęcamy Państwa do szczepienia się przeciwko wirusowi Sars Cov-2.

Dyrektor KCTU


TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH

TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH, której pierwszy numer właśnie drukujemy, stanowi kontynuację, znanej większości naszego środowiska, Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Pismo nadal pozostaje bezpłatne, a na czele jego zespołu redakcyjnego pozostaje Irek Kaczmarczyk, wieloletni Redaktor Naczelny TUiW.

Nowy jest tytuł, który w naszym przekonaniu pełniej oddaje istotę zmian zachodzących w naszej branży, stawiających w centrum uwagi Osoby doświadczające problemów związanych z używaniem substancji lub/i kompulsywnymi zachowaniami. Nowy jest Wydawca i formuła czasopisma, które odtąd będzie kwartalnikiem, za to o większej niż dotychczas objętości.

Umożliwienie osobom wykonującym świadczenia w zakresie pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim leczenia dostępu do aktualnej wiedzy oraz udziału w wymianie doświadczeń i poglądów wymaga stworzenia forum, które gwarantuje dynamiczną aktualizację treści. W tym celu, w uzupełnieniu papierowej wersji kwartalnika, planujemy uruchomić internetową wersję czasopisma i jego fanpeage. Zapewnienie „życia” czasopismu, które ma być takim forum, jest zadaniem, któremu nie jest w stanie podołać nawet najlepszy zespół, jeśli nie uzyska wsparcia szerokiego grona autorów, pragnących dzielić się z koleżankami i kolegami „z branży” wynikami swoich badań, lektur i doświadczeń, uczestniczyć w dyskusjach i polemikach, śledzić i komentować bieżące wydarzenia i procesy towarzyszące rozwojowi terapii uzależnień.

Zapraszamy do współtworzenia nowego kwartalnika, strony internetowej www.touib.pl i fanpeaga.

Adres strony internetowej to www.touib.pl , a na Facebooku znajdziecie nas pod hasłem TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

Tak, jak do tej pory, pismo w wersji papierowej wychodzące w nakładzie 3.000 egzemplarzy, docierać będzie w pierwszej kolejności do państwowych, samorządowych i prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje placówek zajmujących się pomaganiem osobom uzależnionym i ich bliskim. Bezpłatną, indywidualną prenumeratę wersji papierowej kwartalnika będziemy w stanie zapewnić także części, najbardziej aktywnych Czytelników. Osoby zainteresowane ubieganiem się o indywidualną prenumeratę prosimy o wypełnienie arkusza zgłoszeniowego, który jest dostępny pod linkiem www.profitest.pl/s/40674/Y8yaj1vW

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych


„Dobra więź – na teraz i po epidemii”

Zapraszamy:
rodziców zaniepokojonych podejmowaniem przez ich dzieci ryzykownych zachowań związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz podejmowaniem zachowań nałogowych (Internet, komputer, gry);
oraz dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat z ww. problematyką.


Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień rekomenduje szczepienie się na Covid-19 osobom pracującym w dziedzinie uzależnień. Jeśli Państwo nie macie przeciwwskazań do szczepienia, to szanując wolność Waszego wyboru, wskazujemy na fakt, że jako grupa pracowników służby zdrowia jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie i za współpracowników, ale też przede wszystkim za naszych pacjentów. Pragniemy jak najszybciej powstrzymać epidemię i poważne szkody, których wszyscy doświadczamy.Mamy szansę wrócić do bezpiecznej, bezpośredniej pracy zarówno w grupowej jak i indywidualnej i leczyć skuteczniej. Mamy na to wpływ- możemy się zaszczepić.


W imieniu Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień 

Agnieszka Litwa-Janowska
Dorota Reguła

Grażyna Rychlicka-Schirmer
Bożena Maciek-Haściło
Henryk Kędzierski 
Iwona Kołodziejczyk 
Sławomir Grab
Rajmund Janowski
Zofia Sobolewska- Mellibruda


1 2 3 4 5