Kadra dydaktyczna

KIEROWNIK Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ, wykładowca

mgr Agnieszka Litwa-Janowska

psycholog, psychoterapeuta PTP, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień oraz superwizor psychoterapii uzależnień, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej

mgr Iwona Bodziony – opiekun, wykładowca

psycholog, psychoterapeuta, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień

mgr Agnieszka Duda – opiekun, wykładowca

psycholog, psychoterapeuta SNP PTP, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień,
terapeuta psychodramy MORENO, terapeuta motywujący

mgr Katarzyna Dudzińska – opiekun, wykładowca

psycholog, psychoterapeuta SN PTP, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Sławomir Grab – trener, wykładowca

psycholog, superwizor PTP, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej

mgr Rajmund Janowski – wykładowca

psycholog, psychoterapeuta SNP PTP, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień oraz superwizor psychoterapii uzależnień

mgr Ilona Jona-Słowik – wykładowca

psycholog, psychoterapeuta SNP PTP, specjalista psychoterapii uzależnień

dr Szymon Juza – wykładowca

psycholog, w trakcie szkolenia z psychoterapii, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Zuzanna Kasprzak – wykładowca

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie szkolenia z psychoterapii, Trener PTP i trener ART, terapeuta motywujący

mgr Iwona Kołodziejczyk – wykładowca

psycholog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, specjalista ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie

mgr Paulina Kwiatkowska-Kobel – wykładowca

pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący

mgr Małgorzata Lis-Pawlik

psycholog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Marcin Mąka – wykładowca

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny PTTPiB, specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty schematów

mgr Serafin Olczak –  wykładowca

psycholog, psychoterapeuta i superwizor aplikant SNP PTP, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień

mgr Paulina Pala – wykładowca

psycholog, w trakcie szkolenia z psychoterapii, specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Grażyna Rychlicka-Schirmer – wykładowca

psycholog, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty