Koszty szkolenia – Edycja I

Koszt szkolenia: 9 000 zł / *edycja I marzec 2018- październik 2019, edycja II październik 2018-czerwiec 2020, edycja III grudzień 2018 – październik 2020 dla osób zwolnionych z części szkolenia koszt wynosi: 7900 zł

Osoby, które ukończyły szkołę psychoterapii są zwolnione z treningów (interpersonalnego i intrapsychicznego) – co stanowi 100 godzin szkolenia i mogą rozpocząć szkolenie KRAK-UZ od zjazdu 3 (II edycja od stycznia 2019, III edycja od kwietnia 2019).

Płatne w całości lub w ratach w następujących terminach:

I EDYCJA

I rata – 2250 zł płatna do 15.02.2018r. / dla osób zwolnionych z części szkolenia 1150 zł
II rata – 2250 zł płatna do 15.05.2018r. – dla wszystkich uczestników
III rata – 2250 zł płatna do 31.10.2018r. – dla wszystkich uczestników
IV rata – 2250 zł płatna do 15.05.2019r. – dla wszystkich uczestników

KRAK-UZ NIE POBIERA OPŁATY REKRUTACYJNEJ