Czytelnia

W czytelni prezentujemy dorobek naukowy naszych współpracowników. Zapraszamy również do posłuchania audycji i wystąpień na konferencjach organizowanych przez KSTU.


Współuzależnienie

– audycja „Pierwszy krok”
w Radio Kraków,
21 maja 2017

Kogo współuzależnienie dotyczy, jak rozpoznać u siebie, gdzie szukać pomocy, jak przebiega terapia, ile trwa? Odpowiedzi na te i inne pytania w rozmowie Katarzyny Pelc
z Grażyną Franczak, wiceprezes Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień, specjalistką psychoterapii uzależnień oraz Aleksandrą Sidor, specjalistką psychoterapii uzależnień, psychoterapeutką, kierownikiem poradni leczenia uzależnienia i współuzależnienia ALKO MED.

Czytaj więcej

Syndrom DDA

– audycja „Pierwszy krok”
w Radio Kraków,
18 kwietnia 2017

O przyczynach syndromu DDA, objawach i leczeniu Katarzyna Pelc rozmawia
z Anną Zadarnowską i Serafinem Olczakiem – psychologami i psychoterapeutami.

Według różnych badań w Polsce żyje od półtora miliona do nawet trzech milionów Dorosłych Dzieci Alkoholików.
Syndrom DDA może prowadzić do poważniejszych problemów psychologicznych i zaburzeń osobowości, może prowokować zaburzenia psychiczne o charakterze lękowym, afektywnym, depresyjnym, psychosomatycznym, odżywiania, uzależnień. Uznaje się, że Syndrom DDA jest osobowościowym podłożem do rozwinięcia się zaburzeń.

Czytaj więcej

Dorosłe życie dzieci alkoholików – rozbrajanie tykającej bomby

– audycja „Pierwszy krok”
w Radio Kraków,
8 lutego 2017

Jak funkcjonują w dorosłości dzieci osób uzależnionych od alkoholu, rozmawiają: Konsultant Wojewódzki do spraw Psychiatrii dr n. med. Łuksz Cichocki
oraz psychoterapeuci Agnieszka Litwa-Janowska i Rajmund Janowski z Ośrodka Psychoterapii DDA Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień.

W dzieciństwie trenowane do upadłego, bywają upiornym bagażem w życiu dorosłym. Mechanizmy zachowań, jakimi kierują się Dorosłe Dzieci Alkoholików czynią ich życie pozornie znośniejszym.

Czytaj więcej

Jak „przepracować” doświadczenia z „pijanego” domu?

– audycja „Pierwszy krok”
w Radio Kraków,
24 stycznia 2014

Jak „przepracować” doświadczenia wyniesione z nietrzeźwego domu? – Ewa Szkurłat rozmawia na ten temat
z Katarzyną Siwek i Rajmundem Janowskim z Ośrodka Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików w Krakowie.

Niskie poczucie własnej wartości, nieufność, problemy w budowaniu trwałych związków, a czasem po prostu strach. To tylko część problemów dorosłych dzieci alkoholików. Z szacunków wynika, że w Polsce żyje około 1,5 miliona dzieci alkoholików. Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) stanowią około 40 proc. dorosłej populacji Polaków.

Czytaj więcej

Seksualność w relacji terapeutycznej

Czasami pacjent ma więcej odwagi w mówieniu o seksie od nas. Natomiast my poprzez własne uczucia zawstydzenia, stereotypy na temat wieku, płci, wykształcenia, pozycji społecznej, unikamy tematu, a czasami, co gorsza, interpretujemy go jako temat zastępczy

-artykuł autorstwa Serafina Olczaka
opublikowany w numerze 1/2013 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz


Skutecznie pomóc hazardzistom

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zorganizowało dwudniową (27–28 IX) konferencję naukową poświęconą problematyce hazardu i patologicznego grania

-artykuł autorstwa Agnieszki Litwy-Janowskiej
opublikowany w numerze 5/2012 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz


Nasze doświadczenia

Temat hazardu w ostatnich latach stał się przedmiotem zainteresowania mediów, polityki i lecznictwa odwykowego. Terapeuci Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień zajmują się pomaganiem hazardzistom oraz ich rodzinom już od ponad dziesięciu lat

-artykuł autorstwa Agnieszki Dudy-Kubik
opublikowany w numerze 1/2012 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz


Praca dla DDA w lecznictwie

W naszych placówkach psychoterapii DDA mogą podejmować się osoby, które mają do tego odpowiednie kwalifikacje i pracują pod superwizją

-artykuł autorstwa Agnieszki Litwy-Janowskiej
opublikowany w numerze 2/2010 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz


Pomaganie osobom uzależnionym z syndromem DDA

U wielu dorosłych osób, które wychowały się w rodzinie z problemem uzależnień, rozpoznajemy konsekwencje przewlekłego, chronicznego urazu psychicznego, który był ich udziałem w rodzinie pochodzenia

-artykuł autorstwa Agnieszki Litwy i Rajmunda Janowskiego
opublikowany w numerze 4/2008 dwumiesięcznika Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Ilustracje do artykułu – Agnieszka Illinicz-Kiełkowicz


1 2 3